Certificare asistent medical
Ordin MEN nr. 5005/2012.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal

Ordin MEN nr. 4824/30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018 - 2019

Copyright © Mihai Miruna 2018. All rights reserved.